RUM A/S

Vi anvender KRIS som én af vores leverandører af byggepladsskilte og vi oplever samarbejde med KRIS som yderst behageligt og perfekt.
Der ydes en god service ved layout og kontakt til deltagerne samt varetagelse af det praktiske i forbindelse med opstilling.