Dansk Boligbyg, Klostergården

Kris skilte, med Svend Aage Petersen i spidsen, har designet, fremstillet og monteret skiltningen på vor sag Klostergården i Kolding. Ydelsen, omfatter bl.a. mærkning af postkasser, navne og nr. skiltning ved lejligheder, er udført til aftalt pris, tid og til vor og bygherrens fulde tilfredshed.
Undertegnede anbefaler normalt ingen, men må her gøre en undtagelse.