KPC Herning A/S

KPC har været meget tilfreds med Kris ́håndtering af byggepladsskilte og opsætning i et meget trafikeret Odense. Samtidig har der været en god koordinering mellem KPC og KRIS inkl. underentreprenør, så byggepladsskilte i ”fra gade til by by” projektet kunne opsættes uden problemer.
Kris Design har håndteret opgaven professionelt fra design til færdig levering